Ruokakaupassa käynnistä kiva kokemus

Vaikka digitaalinen ostaminen on tullut jäädäkseen myös ruokakauppoihin, asiakkaat haluavat sen lisäksi käydä itse ruokaostoksilla tulevaisuudessakin. Kaupoista on kehittymässä elämyksellisiä keskuksia joissa viihdytään pidempään ja joista haetaan inspiraatiota ja ravintolamaisia valmiita aterioita. Asiakkaat myös toivovat, että ostosten tekeminen olisi mahdollisimman helppoa.

Mietimme jatkuvasti kuinka voisimme tuotteidemme ja palvelujemme avulla helpottaa juuri sinun asiakkaidesi ostamista, ja kuinka ostamisesta voidaan tehdä asiakkaillesi mahdollisimman miellyttävä kokemus, jotta hän haluaa palata myymälääsi aina uudestaan.

Sushi-bar
Kauppojen ja ravintoloiden rajat häilyvät kun asiakkaat etsivät ruokakaupassa asioinnissa elämyksellisyyttä. Sushi-barista saa napattua tuoreet sushit ostosten lomassa kotiin vietäväksi.
(Sushibarin kalusteet ja miljöötuotteet Kariplast)

Myymälän yhtenäinen visuaalinen ilme

Kun asiakas miettii ruokaostoksille suuntaamista, hänen pitäisi löytää ruokakauppaan mahdollisimman helposti. Hyvin suunniteltujen ulkoteippauksien ja muiden miljöötuotteiden avulla asiakas tunnistaa myymälän jo kauempaa. Yhtenäisellä visuaalisella ilmeellä korostetaan myymälän identiteettiä, jolloin asiakas tietää mihin hän on menossa. Olennaista on myös oikeiden aukioloaikojen, sisäänkäynnin, parkkialueen ja muiden tärkeiden tietojen löytyminen mahdollisimman helposti.

Hyvin suunnitellut esillepanot ja opasteet

Asiakkaan astuessa sisälle kauppaan on tärkeää, että hän näkee jo heti ovelta opasteiden ja esillepanojen luoman reitin. Myymälässä liikkumisen pitäisi olla mahdollisimman vaivatonta ja tuotteiden etsimiseen ei saisi mennä liian paljon aikaa, jolloin asiakas ei turhaudu suuremmassakaan tilassa. Erilaisilla opasteilla autetaan asiakkaan liikkumista ja asiakkaan tarvitsemien tavaroiden löytymistä. Hyvin suunnitellussa myymälässä ja esillepanoissa mietitään samalla sitä, että tila käytetään maksimaalisesti hyödyksi ja että asiakkailla on riittävästi tilaa liikkua kaupassa. 

Viihtyisä ja siisti myymälä 

Asiakas viihtyy paremmin siistissä ja hyvin järjestetyssä myymälässä. Siisteyttä ja järjestystä ylläpidetään helpommin, kun tuotteet järjestetään erilaisten jakajien ja työntäjien avulla hyllyille. Järjestystä luodaan myös sillä, että tuotteet löytyvät aina hyllyn etuosasta, jolloin tuotteita ei tarvitse kurotella hyllyn takaosasta ja ostaminen helpottuu ylemmiltäkin hyllyiltä. Tämä helpottaa hyllyttäjienkin työtä. Erilaisten esillepanotuotteiden puhdistamisen täytyy olla mahdollisimman helppoa, tämä korostuu etenkin HeVi-osaston esillepanotuotteissa. 

Mover metallityöntäjä
Hyllyt pysyvät paremmin järjestyksessä erilaisten työntäjien ja jakajien, kuten kuvassa näkyvien Mover-metallityöntäjien avulla. Samalla asiakkaan on helpompi ostaa tuote kun hän näkee sen hyllystä paremmin, ja työntekijöiden hyllyttämiseen ja hyllyjen järjestämiseen kuluva aika vähenee.

Heräteostokset 

Kun asiakas viihtyy hyvin myymälässä ja viettää siellä enemmän aikaa heräteostosten määrä saattaa lisääntyä. Heräteostoksia varten voidaan asettaa tarjoustuotteita tai suosittuja tuotteita keskelle käytävää kulkureittien varrelle helpommin löydettäväksi ja ostettavaksi. 

Jäähileallas on hauska osastolta toiselle helposti pyörien avulla liikuteltava esillepanotuote esimerkiksi heräteostoksille. Jäähileallas on helppo pitää puhtaana, ja sitä voi käyttää ilman jäitäkin.

Onnistunut ostokokemus 

Onnistunut myymälämiljöö muodostuu kalusteista, opasteista, tuotteiden esillepanosta ja näiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tuotteiden hinnoilla on suuri merkitys kuluttajien ostopäätöksiin päivittäistavarakaupassa, joten kun myymälämiljöön ja esillepanon lisäksi hinnat on helposti löydettävissä ja oikein merkitty voidaan puhua onnistuneesta ostokokemuksesta. 

Myymälän houkuttelevin osasto 

HeVi-osastoa on kutsuttu myymälän houkuttelevimmaksi osastoksi. Hedelmien ja vihannesten värejä ja muotoja voidaan korostaa entisestään erilaisten esillepanotuotteiden ja valaistuksen avulla. Asiakas ostaa todennäköisemmin tuotteen, joka on aseteltu mielenkiintoisesti esille. Hyvin suunniteltu HeVi-osasto kasvattaa myyntiä. Asiakas myös palaa mieluummin uudelleen myymälään, kun ostotapahtumasta on luotu elämyksellinen ja viihtyisä.

Veggie Surf
Veggie Surf on hyvä esimerkki inspiroivasta ja yllättävästä esillepanotuotteesta HeVi-osastolle. Veggie Surf voidaan muotoilla täysin tilaan sopivaksi, jakajien avulla hedelmistä ja vihanneksista voidaan luoda tekstejä tai muotoja.