Olemme uudenlaisten, jatkuvasti lisääntyvien haasteiden edessä kun ihmisten toimintojen aiheuttamat ympäristöhaitat kasvavat. Yritysten vastuu ympäristöasioiden suhteen nousee yhä suurempaan rooliin.

vastuullinen muovi

Kariplastissa olemme sitoutuneita toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ympäristönsuojelun kannalta. Olemme päättäneet  parantaa ympäristönsuojelun tasoa yrityksessämme ja osoittaa ympäristöasioiden hyvää hoitoa. Oma ympäristöjärjestelmämme mukailee ISO14001 -standardia.

Kariplastissa olemme sitoutuneita toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ympäristönsuojelun kannalta.

Useimmat Kariplastin tuotteet tehdään muovista. Muovissa yhdistyvät keveys, suojaavuus, kestävyys, vapaa muotoiltavuus ja värjättävyys. Muovin prosessointiin kuluu vähän energiaa ja vettä tuskin lainkaan. Muovijäte on ongelmallista ympäristön kannalta ajateltuna, eikä muovin paikka ole missään tapauksessa luonnossa. Muovin vastuullinen käyttäminen ei kuitenkaan tarkoita vain muovista luopumista.

KIERRÄTTÄMINEN JA TUOTTEIDEN HYVÄ SUUNNITTELU

Pelkän muovin käytön vähentämisen sijaan on syytä kehittää materiaalin kierrätysmahdollisuuksia sekä kierrätetyn muoviraaka-aineen käyttökohteita. Muovimateriaalia voidaan periaatteessa kierrättää loputtomasti, kunhan keräily ja lajittelu on hoidettu oikealla tavalla.

Pyrimme käyttämään kierrätettävää muovia kaikissa sellaisissa tuotteissa mihin kierrätysmuovi soveltuu. Uusien tuotteiden suunnittelussa pyrimme ottamaan huomioon koko tuotteen elinkaaren.

Tehokas muovin kierrätys ja muovituotteiden hyvä suunnittelu ovat avaintekijöitä muovin ympäristövaikutusten pienentämisessä. Materiaalin tarpeen, käyttöiän ja kierrätettävyyden optimointi kuuluu osaksi kestävän kehityksen mukaista tuotesuunnittelutyötä nyt ja tulevaisuudessa.  Tämän lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota kierrättämiseen yrityksemme sisällä.

Materiaalin tarpeen, käyttöiän ja kierrätettävyyden optimointi kuuluu osaksi kestävän kehityksen mukaista tuotesuunnittelutyötä nyt ja tulevaisuudessa.